Dikey Tarım

Dikey tarım sistemlerinde kullanılabilen farklı topraksız tarım teknikleri vardır. Bunlar durgun su kültürü, akan su kültürü, katı ortam kültürü, yatak kültürü, torba kültürü, saksı kültürü gibi ana başlıklarla incelenebilir. Yoğun olarak kullanılan teknikler durgun su kültürü ve akan su kültürüdür. Durgun su kültürü kendi içinde sabit durgun su kültürü ve havalandırmalı durgun su kültürü olarak ikiye ayrılır.

Akan su kültürü besleyici film tekniği (NFT) ve derin akan su kültürü olarak iki alt model içerir. ForFarming ürünlerinde su akışı olmasının uygun olmadığına karar verilen projelerde ve tüm çimlendirme ortamlarında havalandırmalı durgun su kültürü kullanılmaktadır. Su akışının uygun olduğu tüm projelerde fide aşamasından itibaren besleyici film tekniği kullanılmaktadır.

dikey tarım

Günümüzde büyük şehirlerin ihtiyaç duyduğu miktarlarda sebze ve meyvelerin üretilmesi için büyük açık tarım arazileri ve uygun iklim koşulları gerekmektedir. Büyük miktarda üretimi kaldırabilecek ve uygun iklim koşullarına sahip tarım arazileri ülkemizin güney bölgelerinde bulunmaktadır. Mevcutta kurulu bulunan topraklı geleneksel tarım seraları ve topraksız modern tarım seralarında domates, salatalık, marul, fesleğen, roka, nane gibi bitkiler yoğun olarak üretilmektedir. Bu ürünler ülkemizin güney bölgelerinde verimli olarak üretilse de büyük şehirlerde yaşayan tüketicilerin mutfağına girmeleri için üretildikleri yerden büyük şehirlere taşınmaları gerekmektedir. Günümüzde büyük şehirlerde satılan sebze ve meyve fiyatlarının tarımsal üretim bölgelerine göre yüksek olmasının temel sebebi ulaştırma maliyetlerinin yüksek olmasıdır.

Modern topraksız tarım sistemlerinin büyük şehirlerde kullanılması ile yüksek ulaştırma maliyetlerinin düşürülebileceği öngörülse de bu sefer de büyük şehirlerde yeterli büyüklükte sera kurulabilecek arazinin bulunmaması ve arazi fiyatlarının yüksek olması gibi etkenler devreye girer. Dikey tarım sistemleri bu noktada önem kazanmaktadır.

Dikey tarım sistemleri, kapalı herhangi bir alanın verimli tarım arazisine dönüştürülmesine olanak sağlar. Herhangi bir kapalı alana kurulan çok katlı seralara bitki büyümesi için özel olarak üretilmiş LED aydınlatma sistemleri ve sulama sistemleri kurularak çok miktarda bitkinin eş zamanlı olarak yetiştirilmesi sağlanır.

Dikey tarım kullanılarak büyük şehirlerde şehir merkezlerinde veya şehir merkezlerinin yakın çevresinde bulunan metro istasyonu, tren istasyonu, otopark, depo gibi atıl kapalı alanlarda çeşitli sebze ve meyvelerin topraksız tarım teknikleriyle üretilmesi mümkün olur. Bir dikey tarım serasının 5 katlı olarak kurgulanması durumunda kapladığı taban alanının 4 katı kadar miktarda ekim alanı sağlanmış olur. Üretilen ürünün verimi; kullanılan topraksız tarım tekniği, serada bulunan kat sayısı, raf uzunluğu, bitki türü, bitkiler arasında bırakılan boşluk, kullanılan LED aydınlatma modülleri gibi birçok parametreye bağlı olarak değişir.

Dikey tarım ortamlarında bitkilere uygun ışık türü ve miktarının verilmesi için LED aydınlatma modülleri kullanılmaktadır. ForFarming ürünlerinde Hollanda ve Almanya kökenli ileri teknoloji ürünü LED modüller kullanılarak uygun aydınlatma ortamı sağlanmaktadır.