Yapay Bitki Aydınlatması

ForFarming > BLOG > blog > Yapay Bitki Aydınlatması

Bitkiler ihtiyaç duydukları besini üretmek için fotosentez yaparlar. Basit olarak ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşme süreci olarak tanımlanabilen fotosentezin temel bileşenleri bitkinin sahip olduğu klorofil hücreleri, karbon dioksit, su ve güneş ışığıdır. Yapay bitki aydınlatması için kullanılmak üzere LED modüller seçilirken ve aydınlatma tasarlanırken dikkate alınması gereken birkaç faktör bulunmaktadır

Güneş ışığı tüm bitkilerin gelişim, çiçek açması ve meyve vermesi için gereken dalga boylarında ışık enerjisine sahiptir. Açık tarım arazilerinde hiçbir yapay ışık kaynağı kullanılmadan verimli ürün alınmasının temel sebebi budur. Geleneksel seralarda açık tarım arazilerine benzer şekilde bitki yapay bitki aydınlatılması için yapay bir ışık kaynağı kullanılmaz, bitki için gereken tüm ışık güneş tarafından sağlanır, sadece ortam sıcaklığınının kış mevsiminde bile mevsim değerlerinin üstüne çıkartılması için saydam cam veya plastik kaplama konstrüksiyonlar kullanılır.

Kapalı ve güneş ışığı almayan veya kısmi olarak alan ortamlarda bitki yetiştirmek için güneş ışığının yerini tutan yapay aydınlatmalar kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan farklı aydınlatma tipleri bulunsa da yüksek enerji verimliliği ve düşük kurulum ve operasyon maliyeti nedeniyle LED aydınlatmalar yaygın olarak kullanılmaktadır.

  1. Kullanılan ışığın dalga boyu: Bitki türüne ve bitkinin yeşil yapraklı, çiçekli veya meyveli olmasına göre farklı dalga boyunda ışık veren LED modüller kullanılması gerekir.
  2. Günlük aydınlanma süresi: Farklı bitki türlerinin günlük aydınlanma ihtiyacı farklı olacaktır. Birden fazla bitkinin aynı ortamda yetiştirilmesi durumunda en yüksek aydınlanma ihtiyacına sahip bitkinin baz alınması genel yaklaşım olsa da optimum senaryo her bitki türüne uygun aydınlanma süresinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.
  3. Işık şiddeti: Bitki türüne uygun ışık şiddeti belirlenerek sabit olarak veya sunucu üzerinden ışık şiddeti ayarlanmalıdır. Sunucu üzerinden kontrol özellikle kısmi güneş enerjisi bulunan ortamlarda önem kazanmaktadır.
  4. LED modüllerin konumu ve miktarı: Tek katlı, geniş ortama yayılmış sera sistemleriyle çok katlı sistemlerin aydınlanma ihtiyacı, kullanılacak LED modülün özelliği ve dikey konumlandırması farklılık gösterebilir. Ancak doğru aydınlatma projesi ve LED modül seçimiyle doğru sonuca ulaşılabilir.

ForFarming yapay bitki akıllı aydınlatması modülleri; bitki türüne göre özelleştirilebilen ve otomasyon sistemi aracılığıyla sunucu üzerinden kontrol edilebilen farklı ışık dalga boyu, ışık şiddeti ve günlük aydınlanma süresi özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Almanya ve Hollanda kökenli, ileri AR-GE ve üretim teknolojisine sahip şirketler tarafından üretilen LED modüller kullanılarak ülkemizde montajlanmaktadır. Modüller mümkün olan en az sayıda sürücü kullanılarak tasarlanmakta ve ForFarming otomasyon sisteminin çoklu adresleme altyapısı üzerinden kontrol edilmektedir. Farklı bitki türleri için gereken aydınlatma ihtiyaçlarının ve uygun LED modüllerinin belirlenmesi için ForFarming AR-GE laboratuvarında testler yapıldığı gibi Hollanda’da bulunan bir tedarikçiye ait AR-GE laboratuvarından bu konuda danışmanlık ve test hizmeti de alınmaktadır.

Ofisler için ForFarming | Okullar için ForFarming | Oteller için ForFarming | Fitnesslar için ForFarming | Restoranlar için ForFarming | Süpermarketler için ForFarming
2020 Forfarming, All rights reserved.