Gizlilik Politikası

ForFarming > Gizlilik Politikası

Bu bildirim dahilinde aşağıda gösterilecek bu ilkeler Site ve Uygulamanın tamamında veri toplanması ve kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiştir. İşbu Gizlilik Politikası, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan ileri seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla ForFarming tarafından üst düzey güvenliğinizin sağlanması için hazırlanmıştır. Siteyi ziyaret etmekle burada açıklanan ilkelerin tümünü kabul etmiş sayılacağınızı kabul ve beyan etmekte olduğunuzu bilmenizi rica ederiz.

 

Kişisel / Kişisel Olmayan Bilgi Toplama ve Kullanmaya İlişkin İlkeler:

 1. Kişisel bilgi, bir kişiyi tanımlamak ya da onunla herhangi bir yolla iletişim kurabilmek için kullanılabilecek her türden veriyi ifade eder.
 2. ForFarming ile iletişim halindeyken kişisel bilgilerinizi vermeniz gerekebilir. ForFarming, kişisel bilgileri işbu Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanacaktır. ForFarming, ürünlerini, hizmetlerini, içeriğini ve reklamlarını hazırlamak ve geliştirmek için bu bilgileri diğer bilgilerle birleştirebilecek ve işleyebilecektir. Uygulamaya verdiğiniz bilgiler (kredi kartı bilgileriniz hariç olmak üzere) saklanmaktadır. Örneğin; Uygulamaya üye olduğunuzda, Site aracılığıyla alışveriş yaptığınızda, ödeme yaptığınızda ya da ForFarming ile mesaj, mail ya da aramak suretiyle iletişim kurduğunuzda verdiğiniz tüm bilgiler toplanmakta ve kayıt altında tutulmaktadırlar. Bu bilgiler; ad, soyad, posta adresi, e-posta adresi, telefon numarası, TC kimlik numarası ile sınırlı olmamak üzere tüm bilgileri içerebilir.
 3. ForFarming e-posta kanalı üzerinden şifre, kullanıcı adı, kredi kartı bilgileri veya diğer herhangi bir tür kişisel bilgiyi asla talep etmemektedir. ForFarming’den gelmiş gibi görünen, ancak kişisel bilgilerinizi talep eden bir mesaj aldığınızda yanıt vermemelisiniz. Bu tür mesajlar ‘phishing’ adı verilen ve kişisel bilgilerinizi çalmaya yönelik bir çabanın ürünüdür ve yasal olarak ceza gerektirmektedir. Bu tür mesajlar yoluyla herhangi şekilde zarara uğramanız halinde zararınız ForFarming tarafından karşılanmayacaktır.
 4. Toplanan kişisel bilgiler ForFarming’in en son ürün duyuruları ve gelecekteki etkinlikleri hakkında İnternet kullanıcılarının tamamının bilgilendirmesinde kullanılabilmektedir. Ayrıca da ForFarming’in hizmetlerini, içeriğini ve reklamlarını geliştirmesine yardımcı olmaktadır. E-posta duyuru listemizde yer almak istemeyen Üyeler, tercihlerini güncelleyerek diledikleri zaman bülten aboneliğinden ayrılabilir.
 5. Kullanıcıların kendileriyle ilgili bazı kişisel bilgileri (ad, soyad, kurum bilgileri, telefon, posta adresi ve/veya e-posta adresi ve benzeri gibi) site üzerindeki çeşitli alanların doldurulması suretiyle ForFarming’e iletmeleri gerekebilmektedir. ForFarming, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da talep edilen bilgileri ForFarming veya iş birliği içinde olduğu kişi ya da kurumlar tarafından işbu kişisel bilgiler anonimlikleri ihlal edilmemek suretiyle kullanabilirler. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Üyeler ile iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilecektir.
 6. ForFarming, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya yetkisiz üçüncü kişilere ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve makul özeni göstermeyi taahhüt eder.
 7. ForFarming tarafından talep edilen veya Üyeler tarafından sağlanan bilgiler veya Site ya da Uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; ForFarming ve iş birliği içinde olduğu kurum ya da kişiler tarafından, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da kullanıcının kimliği açığa vurulmadan çeşitli istatistiki amaçla ya da pazar araştırması nedeniyle kullanılabilir. Bu türden iş birliği halinde olunan kurum ve kişilerde kullandıkları kişisel bilgilerinizi Uygulamanın Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri gereği korumakla yükümlüdürler.
 8. ForFarming, Site dâhilinde başka sitelere bağlantı sağlayabilir. Ziyaretçiler ForFarming’in bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan ve kabul etmektedirler.
 9. ForFarming uzaktan sera takibi, otomatik kontrol ve optimizasyon ve benzeri başka hizmetleri sağlamak ve geliştirmek amacıyla, Üyenin hizmetlerden faydalandığı tesis veya cihazın gerçek zamanlı iklim koşulları gibi verileri toplayabilmekte ve bunları çeşitli şekillerde kullanıp paylaşabilmektedirler. Üyeler, Uygulamanın bu hizmetlerinden faydalanarak ForFarming’in bu verileri toplamasına izin verdiğini kabul ve beyan eder.
 10. ForFarming bazı sınırlı durumlarda işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışında Üyelere ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar bu sayılanlarla sınırlı sayıda olmamak üzere; yürürlükteki mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak, ForFarming Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve eklerinin gereklerini yerine getirmek ve yetkili otorite tarafından ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma amacıyla Üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
 11. Herhangi bir bireyle doğrudan ilişkisi olmayan veriler niteliğindeki kişisel olmayan bilgileriniz de Site ya da Uygulama üzerinden toplanabilmektedir. Kişisel olmayan bilgileriniz herhangi bir amaç için toplanabilir, kullanılabilir, aktarılabilir veya açıklanabilir. Bu türden bilgiler Üye davranışını daha iyi anlayabilmek, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve reklamlarımızı geliştirmek amacıyla toplanabilmektedir.
 12. Toplanan bilgiler bir araya getirilerek, Üye ve Ziyaretçilerimize daha faydalı bilgiler sağlamak ve Sitemizin, Uygulamamızın, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin en çok ilgi çeken kısımlarını anlamak için kullanılmaktadır. Birleştirilen veriler, işbu Gizlilik Politikası bakımından kişisel olmayan bilgi olarak değerlendirileceklerdir.
 13. ForFarming Sitesi, Uygulaması, çevrimiçi servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları “cookie” ve diğer benzer teknolojileri kullanabilmektedir. Bu teknolojiler, Üye ve Ziyaretçi davranışlarının daha iyi analiz edilmesine yardımcı olup Sitenin hangi bölümlerinin en çok ziyaret edildiğini göstermekte, reklamların ve İnternet aramalarının etkinliğini ölçmektedir. Cookie ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir.
 14. ForFarming ve ortakları, mobil reklamcılık hizmetlerinde cookie ve diğer teknolojileri, verilen bir reklamın kaç kez gördüğünüzü kontrol etmek, ilginizi çeken reklamları yayınlamak ve reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanabilmektedirler.
 15. Cookie ve diğer teknolojiler, Sitemizi, Uygulamamızı ve çevrimiçi hizmetlerimizi kullandığınız zaman kişisel bilgilerinizi anımsamak için de kullanılmaktadır. Bu durumlarda amacımız, Uygulamamızdaki deneyiminizi kişiselleştirmektir.
 16. Sitede İnternet Protokolü (IP) adresleri, tarayıcı tipi ve lisanı, internet servis sağlayıcısı (ISP), referans ve çıkış sayfaları, işletim sistemi, tarih/zaman damgası ve tıklama verileri gibi bazı bilgiler otomatik olarak toplanmakta ve kaydedilmektedir. Bu bilgiler, trendleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışını öğrenmek ve bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında demografik bilgiler toplamak için kullanılmaktadır. ForFarming, bu bilgileri, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilecektir. ForFarming kullanıcıların Internet Protokol (IP) adresini, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunların çözülebilmesi için gerekli olması halinde de tespit edebilir ve bunları kullanabilir.
 17. Bazı e-posta mesajlarımızda, ForFarming üzerindeki içeriğe bağlanan üzerine tıklanabilir niteliğe haiz bağlantılar (URL’ler) kullanılmaktadır. Üyeler ve Ziyaretçiler bu URL’lerden birine tıkladıklarında, Sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir Web sunucusundan geçebilirler. Bu bağlantı tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve Üyelerle olan iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarında gelen metin veya grafik linklerine tıklamamalısınız.
 18. ForFarming, kişisel bilgilerinizi doğru, eksiksiz ve güncel bir şekilde saklamayı kolaylaştırmaktadır. Kanunen daha uzun bir saklama dönemi gerekmediği veya buna müsaade edilmediği sürece kişisel bilgileriniz bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçları gerçekleştirmek için kanunen geçerli olan süre kadar saklanmaktadır.
 19. Kredi kartı numaranız çevrimiçi kredi kartı uygulamamız tarafından şifrelenerek bankanıza iletilmekte ve üçüncü şahıslarla asla paylaşılmamaktadır. ForFarming, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere, müşterilerinin sipariş tamamlamaları için 3D (3 Boyutlu) ödeme seçeneğini zorunlu kılabilir.
 20. ForFarming, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini ForFarming ‘in iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
 21. ForFarming, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir ve değiştirdiği halini Sitede yayınlar. ForFarming ‘in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaklardır.

Contacts

Mega bold action. Sold care wherever less appetizing your far easily

Bize Yazın

Vinyl grown remarkable in survey wherever parents are it's. Mega bold action. Sold care