Kullanım Koşulları

ForFarming > Kullanım Koşulları

1)      TARAFLAR

 • Sözleşmede; Maslak Mahallesi, Atatürk Oto Sanayi Sitesi 2. Kısım 9. Sk. No: 310/A Kat:3 Daire: 11-3 Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik ForFarming Ltd. Şti. “ForFarming” olarak, www.forfarming.co alan adından yayın yapan ve ForFarming’e ait olan e-ticaret Sitesi, “Site” olarak, www.app.forfarming.co alan adında hizmet veren ve ForFarming’e ait olan web uygulaması “Uygulama” olarak ve Uygulamaya üye olan kişiler “Üye” olarak, Siteye erişen kişiler ise “Ziyaretçi” olarak anılacaklardır.
 • İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Koşullar” olarak anılacaktır), ForFarming ile, Üye ya da Ziyaretçi arasındadır.
 • Uygulama ve Site ile ilgili yapılacak bildirimler için info@forfarming.co e-posta adresi veya 0850 227 28 82 olan telefon numarası kullanılmalıdır.

2)      KAPSAM

 • Uygulamaya Üye olmanız, Uygulama ve Siteye herhangi bir surette erişim sağlamanız veya bu Uygulama ve Sitedeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu nedenle Uygulama ve Siteyi kullanmadan önce burada belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz. ForFarming’in Uygulama ve Sitede sunduğu hizmetten yararlanılması aşağıda sınırlı olmayarak sayılan koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği, ve bunlara aykırı davranışların Üye ve Ziyaretçiler için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anlaşıldığının kabulü anlamına gelir. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse Uygulama ve Siteyi kullanmayınız. Herhangi bir Ziyaretçinin bu koşullara aykırı hareket etmesi halinde ForFarming’in ilgili Ziyaretçinin Uygulama ve Siteye girişini ve hizmetlerinden yararlanmasını engelleme hakkı saklıdır.
 • Uygulama ve Siteyi kullanmanız, Uygulama ve Sitede yer alan herhangi bir içeriği kullanmanız ya da paylaşmanız ve/veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı bir formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. ForFarming, dilediği zaman bu yasal uyarı ve kullanım koşulları sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutar.

3)      GENEL KULLANIM

 • Site, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Tüm Ziyaretçiler için yayınlanan içerikten yararlanmak ve Sitenin belirli bölümlerini kullanmak ücretsizdir. Uygulamaya erişim önceden seçilen ödeme planları kapsamında sadece Üyelere yöneliktir. ForFarming, Kullanım Koşullarında sayılan belli durumlarda Ziyaretçinin Uygulama ve Siteyi kullanımını engelleyebilir ve bu kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını kullanma ve her türlü yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
 • Ziyaretçiler ve Üyeler tarafından Uygulama ve Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama ve Sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya Uygulama ve Sitede yayınlanmış ve/veya yayınlanmakta olan bilgilerin bir kısmının ya da tamamının Uygulama ve Siteden başka bir yere gönderilmesi, silinmesi, değiştirilmesi ya da Uygulama ve Sitenin olağan şekilde çalışmasını engellemeye yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, her türlü yazılım ve donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi veya benzer şekilde müdahalede bulunulması kesinlikle yasaktır.
 • Üye ve Ziyaretçinin Uygulama ve Sitenin teknik ya da diğer bir yönden herhangi bir açığından faydalanarak, Uygulama ve Site’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, Uygulama ve Siteyi kötüye kullanması yasaktır.
 • ForFarming’in yürürlükteki mevzuattan doğan tüm haklarının yanında ve bunlara ek olarak burada açıklananlarla sınırlı kalmayacak şekilde benzer nitelik taşıyan işlemler yapıldığı tespit edildiğinde ForFarming, bu işlemleri iptal edebilir. Bu hallerin tümünde hukuki ve cezai olarak doğrudan ilgili Üye ya da Ziyaretçi sorumludur.
 • Uygulama ve Sitenin herhangi bir kısmına veya herhangi içeriğe erişmek, onu elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya Uygulama ve Sitenin veya herhangi bir içeriğin yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, Uygulama ve Site vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir tür otomatik program, algoritma veya metot ya da bunlara eşdeğer süreçler kullanılamaz. ForFarming bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar.
 • Uygulama ve Sitenin herhangi bir bölümüne veya Uygulama ve Site ile bağlantılı diğer sistem veya ağlara, ForFarming sunucusuna, Uygulama ve Site üzerinde veya Uygulama ve Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet ya da servise, meşru olmayan yollarla (hacking, şifre avcılığı veya benzeri yollarla) yetkisiz erişim halinde tüm yasal sorumluluk bu tür yetkisiz erişim faaliyeti içerisinde bulunan Üye ya da Ziyaretçidedir.
 • Ziyaretçi, Uygulama ve Sitenin veya Uygulama ve Siteye bağlı herhangi bir ağın yapı yahut durumunu inceleyemez, tarayamaz veya test edemez, Uygulama ve Site veya Uygulama ve Siteye bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemlerini ihlal edemez. Üye ya da Ziyaretçi, Uygulama ve Sitenin herhangi bir diğer Üye ya da Ziyaretçisine ait bilgileri, kendisine ait olmayan herhangi bir ForFarming hesabı dâhil olmak üzere, kaynağına kadar takip edemez veya takip etme girişiminde bulunamaz.
 • Üye ya da Ziyaretçinin Uygulama ve Sitenin ya da ForFarming’in sistem veya ağlarına, Uygulama ve Siteye veya ForFarming’a bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınması gerekmektedir.
 • Uygulama ve Sitenin veya Uygulama ve Site üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını veya Uygulama ve Sitenin başka bir Üye ve Ziyaretçi tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya araç kullanılmasına izin verilmemektedir.
 • Üye ve Ziyaretçi, Uygulama ve Site üzerinde veya Uygulama ve Site vasıtasıyla ya da Uygulama ve Site üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla ForFarming’e gönderdiği bir iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanamaz; başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranamaz veya başka bir şahıs veya kuruluşu taklit edemez.
 • Üye ve Ziyaretçiler Uygulama ve Siteyi veya herhangi bir İçeriği kanuni olmayan veya işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesinde yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da ForFarming’in veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanamaz.

4)      İÇERİK KULLANIMI

 • Uygulama ve Sitenin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin, alan adının, logoların, ikonların, elektronik ve teknik verilerin; Uygulama ve Site veri tabanının; Uygulama ve Sitede uygulanan sayfa tasarımının ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere tüm unsurların ve bunlara ilişkin yasal olarak koruma altına alınmış olan tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi ForFarming’dir ve tüm bu unsurlar yasal koruma altındadır. Bu unsurların ForFarming’in yazılı izni olmaksızın kullanılması veya kullandırılması yasaktır. Kullanım Koşulları kapsamında ve yürürlükteki mevzuat açısından yasaklanmış olan işbu fiillerin Üye ya da Ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilmesi ya da gerçekleştirilmeye teşebbüs edilmesi halinde ForFarming tarafından yasal yollara başvurulacak olup Üye ve Ziyaretçiler, yasal yollara başvurulması neticesinde doğacak tüm sonuçları üstlendiklerini Uygulama ve Siteyi kullanmakla peşinen kabul ederler.
 • 1. maddesinde sayılan unsurlar, Uygulama ve Sitede ya da işbu Koşullarda aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamazlar. Uygulama ve Sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada yayınlamak veya ForFarming’in izni olmadan bu unsurlara bağlantı sağlamak yasaktır. Aynı şekilde Üye ve Ziyaretçiler, üçüncü kişilere veya üçüncü kişilere ait bağlantılara Uygulama ve Sitede yer veremezler.
 • Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ForFarming’e ait olan yazılımın ve yazılımların kaynak kodlarının kopyalanması ve/veya izinsiz olarak kullanılması, tersine mühendislik yapılması, Uygulama ve Sitede yer alan ve işbu Koşulların 4.1. maddesiyle belirlenmiş olan her türlü yazılı ve görsel içeriğin, ForFarming tarafından Uygulama ve Sitede yayınlanmasına karar verilmiş ve yayınlanmakta olan reklamların ve reklam içeriğinin değiştirilmesi, kopyalanması, yayınlanması, kamuya sunulması, kısaltılması, yeniden boyutlandırılması, kaldırılması, silinmesi, Üye ve Ziyaretçiler tarafından bu benzeri amaçlarla doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılması yasaktır.
 • Uygulama ve Siteden indirilmek üzere sağlanan ForFarming ürünleri ve hizmetleri hakkındaki tüm bilgileri (bilgi föyleri, makaleleri ve benzer malzemeleri), (i) söz konusu belgelerin tüm kopyalarından herhangi bir mülkiyet uyarısı ifadesini kaldırmanız, (ii) söz konusu bilgileri sadece kendi şahsi ve de ticari olmayan bilgilenme amaçlarınızla kullanmanız ve bu bilgiyi kopyalamamanız veya herhangi bir ağa bağlı bilgisayarda veya herhangi bir ortamda yayınlamamanız, (iii) söz konusu bilgide değişiklik yapmamanız ve (iv) bu belgelere ilişkin ek bir beyanat veya garantide bulunmamanız kaydıyla kullanabilirsiniz.

5)      SORUMLULUKLAR VE İHLALLER

 • Üye ve Ziyaretçilerin (ziyaret süreleri, ziyaret zamanları, görüntüledikleri sayfalar ve benzeri) kulanım bilgilerini Üye ve Ziyaretçilere daha iyi ve kişiselleştirilmiş bir hizmet verebilmek amacıyla ve yasal zorunluluklar çerçevesinde takip edip biriktirilebilir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalınmak kaydıyla, Uygulama ve Site kullanımını iyileştirmek, reklam ve sair konularda iş birliği içerisinde olunan firmalarla da paylaşılabilecektir. Üye ve Ziyaretçinin kişisel bilgileri ayrıca yasal zorunluluklar veya Üyeler ya da Ziyaretçiler arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak veya Uygulama ve Sitenin yasal ya da sözleşmeden kaynaklanan haklarını kullanabilmesi amacı ile de üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılabilir.
 • Üyeler ve Ziyaretçiler, Uygulama ve Siteden ve hizmetlerinden yararlanırken başta Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümleri ile ForFarming’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye ve Ziyaretçilere ait olacaktır.
 • İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklere veya Uygulama ve Sitede bildirilen kurallara uyulmaması nedeniyle, Uygulama ve Site tarafından Üye ya da Ziyaretçinin geçici veya sürekli olarak Uygulama ve Siteden yararlanması engellenebilir ya da kısıtlanabilir.
 • Üyeler ve Ziyaretçiler, diğer Üyeler ve Ziyaretçilerin Uygulama ve Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla zorlayamaz ve/veya kilitleyemez. Uygulama ve Sitede yer alan her türlü veri için geçerli olmak üzere, yanıltıcı ve hileli girişimlerde bulunamaz. Aksi takdirde Üye ve Ziyaretçilerin Uygulama ve Siteye erişimleri sonlandırılabileceği gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk da Üye ve Ziyaretçiye ait olacaktır.
 • Uygulama ve Sitede Üye ve Ziyaretçilere bilgi ve/veya kolaylık sağlamak amacı ile yer alan farklı internet Uygulama ve Sitelerine yönlendiren bağlantılar ile ilgili riskler tamamen bu bağlantıları kullanan Üye ve Ziyaretçilere aittir.
 • Uygulama ve Sitenin belirli yerlerinde ya da kısımlarında o ilgili bölüme özgü farklı kural ve/veya yükümlülükler belirtilebilir. Bu kısımları kullanan kişi ve kuruluşlar ilgili kuralları bu bölümleri kullanmaya başlamalarıyla peşinen kabul etmiş olurlar.
 • Üye ya da Ziyaretçi, Uygulama ve Siteden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Kullanım Koşullarının kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye ve Ziyaretçiler işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi ile üstlenmiş oldukları yükümlülüklere aykırı hareketleri nedeniyle Uygulama ve Sitenin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecektir. Uygulama ve Site, Üye ve Ziyaretçinin Kullanım Koşullarına veya Uygulama ve Sitede yer alan kurallara aykırı davranışları nedeniyle üçüncü şahıslara ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye ve Ziyaretçilere aynen rücu hakkını haizdir.
 • Uygulama ve Siteye girilmesi, Uygulama ve Sitenin ya da Uygulama ve Sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların ve sair içeriğin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ForFarming sorumlu değildir.
 • ForFarming, Kullanım Koşullarının ihlali, haksız fiil, ihmal veya benzeri diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması, servis sağlayıcıdan kaynaklanan sebeplerle süreye bağlı olmaksızın gerçekleşen gecikme ve kesintiler hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Uygulama ve Site, başka internet Uygulama ve Sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. ForFarming, bu Uygulama ve Sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan ve/veya ilgili bağlantıdaki içeriğin güncelliği, doğruluğu, yayınlanmakta olup olmadığı ve benzeri hususlardan sorumlu değildir.
 • ForFarming’in, Uygulama ve Site aracılığıyla veya Uygulama ve Site üzerinden sunulan herhangi bir hizmet aracılığıyla gönderilen ileti veya iletişimi saklayabileceğini ve kanunen gerektiği takdirde ya da yasal sürece uymak, işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesini tatbik etmek, söz konusu verilerin başkalarının haklarını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt vermek amaçlarıyla ya da ForFarming’in, çalışanlarının, Uygulama ve Sitenin ve Üye ve Ziyaretçilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla bu tür bir saklama veya paylaşımın gerekli olduğu durumlarda söz konusu veriler ForFarming tarafından paylaşabilecektir.
 • Üye ve Ziyaretçiler, işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesini veya Uygulama ve Sitenin kullanımı ile ilgili diğer kuralların ihlalinin tespiti halinde, ForFarming’in kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeksizin Uygulama ve Siteye erişimin iptal edebileceğini ve/veya gelecekte Uygulama ve Siteye erişimin engellenebileceğini peşinen kabul eder. İşbu Kullanım Koşullarının her türlü ihlalinin kanunsuz ve haksız bir uygulama teşkil edeceğini, ForFarming için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabileceğini kabul etmektesiniz.
 • Üye ve Ziyaretçiler, ForFarming’in kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Uygulama ve Siteye erişimin bir nedene dayanarak iptal edebileceğini ve bu iptalin (sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla), (i) kanun icra mercilerinin veya diğer resmi makamların talepleri, (ii) Üye ve Ziyaretçiler tarafından yapılan bir talep, (iii) Uygulama ve Sitenin ya da Uygulama ve Site üzerinden veya Uygulama ve Site vasıtasıyla sunulan bir hizmetin sonlandırılması veya önemli ölçüde değiştirilmesi veya (iv) beklenmedik teknik husus veya problemler sebebi ile olabileceğini kabul eder.
 • Üye ve Ziyaretçiler ForFarming’in işbu Kullanım Koşullarının ihlali nedeniyle aleyhlerinde herhangi bir yasal işlem başlattığı takdirde, ForFarming’e tanınan diğer haklara ek olarak söz konusu işlemin makul vekalet ücretleri ve masraflarını kendilerinden tahsil etmeye yetkili olduğunu ve söz konusu masrafları ödemekle yükümlü olacaklarını peşinen kabul eder. ForFarming işbu Kullanım Koşullarının ihlali sonucunda Uygulama ve Siteye erişimin iptal edilmesi nedeniyle Üyelere, Ziyaretçilere veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumlu olmaz.

6)      FORFARMİNGİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Üye ve Ziyaretçiler Uygulama ve Siteyi kullanmakla ForFarming’in, Üye ve Ziyaretçileri işbu Kullanım Koşullarına konu hizmetlerden, teknik arızalar nedeniyle hizmet sağlanamayan haller dışında yararlandıracağını peşinen kabul ederler.
 • ForFarming taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Kullanım Koşullarında ayrıca bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Üye ve Ziyaretçiler, ForFarming’in her zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğinde değişikliğe gitme veya hizmeti iptal etme hakkı bulunduğunu peşinen kabul eder. ForFarming, yenilenmiş güncel kullanım koşullarını yine aynı bağlantı altında yeni tarih güncellemesi ile yayınlayabilir ve gerek gördüğü hallerde ise e-posta ile bildirimde bulunabilir, ancak bu konuda herhangi bir taahhüt vermez. Yenilenmiş güncel kullanım koşulları, Uygulama ve Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Uygulama ve Sitenin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım koşullarına bağlı olacaktır.
 • ForFarming, işbu Kullanım Koşullarına aykırı her türden materyali Uygulama ve Siteye yüklemiş olan Üye ve Ziyaretçilere herhangi bir bildirim yapılmaksızın hukuka aykırılık teşkil edebilecek nitelikteki materyal nedeniyle her türlü yasal yola başvurulabilir.
 • Üye ve Ziyaretçiler, işbu Kullanım Koşullarını kabul ettikten sonra, Uygulama ve Site veya Uygulama ve Site ile ilgili her türlü iştirak, kurum veya kuruluş tarafından kendilerine her nevi elektronik iletinin veya kısa mesajın gönderilmesine onay vermiş kabul edilir. Bu kapsamda Üye ve Ziyaretçi, ForFarming tarafından kendisine, otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla e-iletiler gönderebileceğini kabul etmiştir.
 • Üye ya da Ziyaretçi, dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin işbu Kullanım Koşulları kapsamında 6.4. maddesinde açıklanan e-iletileri ve kısa mesajları almaktan vazgeçebilecek olup bunun için, kendisine ulaşan çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak ForFarming’e bu yöndeki talebini iletmesi yeterli olacaktır. ForFarming, vazgeçme talebinin kendisine herkesçe kullanılabilir kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup talebin alınmasının ardından da en kısa sürede bu talebin gereğini yerine getirecektir.
 • ForFarming dilediği zaman aşağıda sayılan eylemleri haber vermeden yapma hakkına sahiptir: (i) Uygulama ve Site veya Uygulama ve Sitenin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme; (ii) Uygulama ve Siteyi veya Uygulama ve Site’nin herhangi bir kısmını ve geçerli politika veya kuralları değiştirme; (iii) olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi veya diğer değişiklikleri yapmak için Uygulama ve Site veya Uygulama ve Sitenin herhangi bir kısmının işletimine ara verme ve (iv) ürünlerin sipariş miktarlarına ilişkin sınırlamalar uygulama.

7)      FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 • Uygulama ve Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları ForFarming’e ait ve/veya ForFarming tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler ve Ziyaretçiler, Uygulama ve Siteden elde ettikleri bilgileri ve ForFarming’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ForFarming’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üye ve Ziyaretçiler, ForFarming’in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz, değiştiremez veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamazlar.
 • ForFarming’in bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Uygulama ve Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve uzmanlığa yönelik tüm hakları saklıdır.

8)      SÖZLEŞME DEĞİŞİKLERİ

 • ForFarming, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesini uygun göreceği herhangi bir zamanda Uygulama ve Sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarını değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9)      MÜCBİR SEBEPLER

 • Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ForFarming işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ForFarming için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek, veya bu durumlar için ForFarming’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, ForFarming’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama ve Siteye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ForFarming’in makul kontrolü haricinde gelişen ve ForFarming’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10)  UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 • Uygulama ve Sitede yayınlanan videoların, kayıtların veya ForFarming’e ait olan herhangi bir unsurun, izinsiz olarak yayınlanması veya kullanılması durumunda ForFarming, bu konuda her türlü yasal girişimde bulunma hakkına sahiptir.
 • İşbu Kullanım Koşullarının uygulanmasında, yorumlanmasında ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk usul ve maddi hukuku uygulanacaktır.
 • İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11)  FORFARMİNG KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

 • Üye ve Ziyaretçi, işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda ForFarming’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ForFarming’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve işbu Kullanım Koşullarının 11. maddesinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi hükmü anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

12)  ÜCRETLENDİRME

 • ForFarming, satışa arz edeceği hizmet ve ürünleri ile ödeme sistemini ve ücretlerini, Uygulama ve Sitenin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Hizmet/ürün ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. ForFarming, Uygulama ve Sitede yer verilen tüm ücretlerde önceden bir bildirimde bulunmaksızın her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Contacts

Mega bold action. Sold care wherever less appetizing your far easily

Bize Yazın

Vinyl grown remarkable in survey wherever parents are it's. Mega bold action. Sold care