Oturduğunuz Yerden Sadece Telefonunuzdan Tüm Çiftliğinizi Yönetin

ForFarming > BLOG > blog > Oturduğunuz Yerden Sadece Telefonunuzdan Tüm Çiftliğinizi Yönetin

Teknoloji, tarım sektöründe de her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Şimdilerde Endüstri 4.0’ın etkisiyle traktörlerden, ekin aletlerine kadar hemen hemen tüm tarım makineleri sensörlerle donatılmakta ve nesnelerin interneti tarım sektörüne de girerek tüm üretim süreci boyunca makinelerinin birbirleriyle iletişim halinde olması sağlanmaktadır.

Akıllı tarım, tarımsal verimliliğini artırmak için toprak ve ürün yönetimini, kaynakların daha ekonomik kullanımı ile çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan tekniktir.

Klasik tarım yöntemlerinde en yaygın sorunlardan biri aynı tohumdan elde edilen mahsullerde kalite farklılığıdır. Toprağın her dekarda hatta her metrekarede değişebilen fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısıdır bu farklılıkların sebebi. Akıllı tarım işte bu ve bunun gibi konularda çiftçinin imdadına yetişiyor.

Akıllı tarım, bir tarım işletmesinde ürün ekiminin yapıldığı alanda konumsal ve zamansal açıdan farklılık gösteren gereksinimlere, bu konum ve zaman kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak müdahaleyi esas alan modern bir tarımsal üretim teknolojisi olması sayesinde dijital sensörlerle donatılmış tarım aletleri ve alanlarıyla çiftçilere, hangi alanlara ne kadar ve ne tür gübreler koyulması gerektiğini, hava koşullarını, bitkilerin ihtiyacı olan mineralleri ve sulamayı, toprağın durumunu, tahmini hasat zamanını detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde göstererek üreticilerin işlerinin kolaylaştırılmasını ve verimin geleneksel yöntemlere göre en üst düzeye çıkarılmasını hedeflemektedir.

Birbirleriyle konuşan ve senkronize çalışan makineler sayesinde iş yükü ve maliyet de azalmaktadır. Bu sayede kaynak israfları önlenmekte ve kaliteli ürünler üretilmektedir. Ayrıca birbirleriyle iletişim halinde olan ve senkronize çalışan makinelerle hızlı karar verme mekanizmaları oluşturulmaktadır. Üreticiye bir tablet ya da telefondan tüm çiftliği yönetebilme ve gözlemleyebilme imkanı verilmekte iş gücü de azaltılarak verimli, eğlenceli, kaliteli ve doğal üretim imkanları oluşturulmaktadır.

Akıllı tarım, geliştirilmiş bilgi ve kontrol sistemlerinin kullanımıyla kaynak israfının önüne geçmeyi, ürünün brüt getirisini artırmayı, gübre ve ilaç gibi kimyasal giderlerinin azaltılmasını; bu kullanımları azaltılarak çevreyi korumayı, yüksek miktarda ve kaliteli ürün sağlanmayı hedeflemektedir.

Üstelik akıllı tarım teknikleri, toprak işlemeden hasada kadar bitkisel üretimin hemen her döneminde kullanılabilmektedir.

Ofisler için ForFarming | Okullar için ForFarming | Oteller için ForFarming | Fitnesslar için ForFarming | Restoranlar için ForFarming | Süpermarketler için ForFarming
2020 Forfarming, All rights reserved.