Şehir Tarımı - ForFarming

Şehir Tarımı

ForFarming > BLOG > blog > Şehir Tarımı

Geleneksel tarım yöntemleriyle sebze, meyve ve çiçek üretmek amacıyla kullanılan tarım arazileri çoğunlukla şehir merkezinden uzak kırsal arazilerde yer alır. Bu durum bütün büyük şehirlerde benzer şekildedir. Şehir merkezlerinde veya merkeze yakın konumlarda bulunan arazilerin birim maliyetinin yüksek olması, büyük miktarda üretim yapılabilecek tek parça tarım arazisinin bulunmaması, tüm arazilerin imara açılmış olması sebebiyle tarımdan elde edilecek gelirin arazi bedelinin yanında düşük kalması, arazilerin yüksek katlı binalarla çevrili olmasından dolayı uygun ve yeterli güneş ışığına ulaşamaması bu durumun başlıca sebepleri arasındadır. Şehir merkezlerinde geleneksel tarımın mümkün olmaması ve yine aynı şehir merkezlerinde büyük miktarlarda tarım ürününe talep olması arasında yoğun bir çelişki vardır. Şehirde yaşayan insanların tüketmesi için gereken miktarda sebze ve meyve uzak konumlu tarım arazilerinde üretilmekte ve yüksek ulaştırma ve maliyetlerine katlanılarak büyük şehirlere gönderilmektedir. Üretilen ürünlerin üretim maliyetinin üstüne eklenen aracılık, ulaştırma ve şehirde depolama maliyetleriyle birlikte ürünlerin satış fiyatı üretim maliyetinin birkaç katına ulaşabilmektedir. Sebze ve meyvelerin taze olarak saklanması da ayrı bir problem oluşturur. Hem geleneksel üretim sürecinin farklı ekim günlerine bölünmesinin zor olması, hem de farklı zamanlarda hasat edilmiş ürünlerin büyük şehirlere ayrı zamanlarda ulaştırılmasının maddi açıdan verimsiz olması sebebiyle çok miktarda sebze-meyve büyük şehirlerdeki depolarda veya soğuk hava tesislerinde saklanmaktadır.

Bahsedilen bütün problemler topraksız tarım ve sonrasında çok katlı ve dikey tarım yöntemlerinin gelişmesiyle azalmaya başlamıştır. Dünyada şehir merkezlerinde çok katlı tarım teknikleriyle üretim yapılan seralar varsa da ülkemizde bu tip seralar yeteri kadar yaygınlaşmamıştır. Şehir merkezlerinde bulunan ve finansal değeri düşük, konut ve işyeri yatırımına veya kamu yararına kullanıma uygun olmayan çeşitli alanlar bulunmaktadır. Otel, konut ve işyeri binalarının otopark alanları, depo ve antrepolar, güneş ışığı almayan bodrum katları, metro tünelleri ve metro durakları gibi alanlar şehir tarımı için son derece uygundur. Bu alanlar da bitkilerin büyümesi için gereken miktarda güneş ışığı bulunamasa da bitki tipi bazında özel olarak üretilen LED aydınlatma modülleri kullanılarak bu alanlar verimli bir şekilde tarımsal amaçla kullanılabilmektedir. Bu alanların ısı yalıtımı, açık alanlarda plastik veya cam malzemeyle oluşturulan seralardan farklı olarak yüksek verimlilikle sağlanabilir. Standart iklimlendirme çözümleriyle bitki bazında uygun sıcaklık değerine kolay bir şekilde ulaşılabilir. Kapalı ve güneş ışığı almayan alanlarda bitki üretimi sonucunda oluşan yüksek nem, otomasyon kontrollü havalandırma bileşenleriyle dışarı atılır. Geleneksel tarım seralarında sadece tek bir katta ekim yapılırken çok katlı şehir seralarının ekim alanı, kapalı alanın yüksekliğine bağlı olarak 3 ila 6 kat arasında tasarlanabilir.

ForFarming’in temel hedeflerinden biri şehir tarımını ülkemizde yaygınlaştırmak ve şehirli insanların taze ve yüksek kaliteli sebze ve meyveye düşük maliyetle ulaşmasını sağlamaktır.