sera tarım - ForFarming

Our Archive

Our Archive

ForFarming > BLOG >

Günümüzde toprak, hava ve su kirliliğinin giderek artması, tarımın gerilemesine neden olmakta, buna bağlı olarak sağlıksız ve kalitesiz üretim artmaktadır. Ayrıca dünya pazarlarının besin maddelerine olan talebi üretimimizin de dış pazarlara yönelmesini zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz eskilerden de hatırlayacağımız gibi tarım ülkesi olarak bilinmekte ancak yıllar geçtikçe tarımsal üretimlerimiz düşmektedir. Bununla birlikte seracılık (örtü altı) faaliyetleri […]

Daha Fazla