Smart Agriculture - ForFarming - Page 2

Our Archive

Our Archive

ForFarming > BLOG >

Tarım, bir ülkenin olmazsa olmaz faaliyetlerinden biridir. Gerek istihdam açısından bir çok çiftçi, köylü ve vatandaşı gerek ise işverenleri ve ülkeyi kalkındırması için bel bağlanan sektörlerden bir tanesidir. Tükettiğimiz gıdalardan, onların yetiştirilmesine kadarki süreçte tarımın ve tarım yapılacak elverişli arazilerin önemi tartışmasız çok büyüktür. Aşağıda sizlerle en yaygın olan tarım türleri hakkında bilgilendirme yapacağız. Geleneksel […]

Daha Fazla

Akıllı tarım, bir tarım işletmesinde ürün ekiminin yapıldığı alanda konumsal ve zamansal açısından farklılık gösteren gereksinimlere, bu konum ve zaman kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak müdahaleyi esas alan modern bir tarımsal üretim teknolojisidir. Tarımsal üretimin etkilerini bozan faktörlerden birisi, toprak yapısının bölgelere göre devamlı olarak farklılık göstermesidir. Bu değişkenlikle birlikte hiçbir arazi kendi içinde de […]

Daha Fazla

Her bitkinin büyümesi için gerekli minerallere ihtiyacı vardır. Bu minerallerin çeşidi ve miktarı her bitkiye göre değişir. Bunun yanı sıra var olan çevre koşulları da bu gelişime etki eder. Bu yüzden insanlar olumsuz çevre koşullarını kontrol etmek ve yılın her döneminde ürün elde etmek için sera yöntemini geliştirmişlerdir. Tarlada yapılan tarım da bitkinin isteklerini ona toprak veya sulama vasıtasıyla […]

Daha Fazla

Günümüzde toprak, hava ve su kirliliğinin giderek artması, tarımın gerilemesine neden olmakta, buna bağlı olarak sağlıksız ve kalitesiz üretim artmaktadır. Ayrıca dünya pazarlarının besin maddelerine olan talebi üretimimizin de dış pazarlara yönelmesini zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz eskilerden de hatırlayacağımız gibi tarım ülkesi olarak bilinmekte ancak yıllar geçtikçe tarımsal üretimlerimiz düşmektedir. Bununla birlikte seracılık (örtü altı) faaliyetleri […]

Daha Fazla

Dikey tarım sistemlerinde kullanılabilen farklı topraksız tarım teknikleri vardır. Bunlar durgun su kültürü, akan su kültürü, katı ortam kültürü, yatak kültürü, torba kültürü, saksı kültürü gibi ana başlıklarla incelenebilir. Yoğun olarak kullanılan teknikler durgun su kültürü ve akan su kültürüdür. Durgun su kültürü kendi içinde sabit durgun su kültürü ve havalandırmalı durgun su kültürü olarak ikiye […]

Daha Fazla

Bitkiler ihtiyaç duydukları besini üretmek için fotosentez yaparlar. Basit olarak ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşme süreci olarak tanımlanabilen fotosentezin temel bileşenleri bitkinin sahip olduğu klorofil hücreleri, karbon dioksit, su ve güneş ışığıdır. Yapay bitki aydınlatması için kullanılmak üzere LED modüller seçilirken ve aydınlatma tasarlanırken dikkate alınması gereken birkaç faktör bulunmaktadır Güneş ışığı tüm bitkilerin gelişim, çiçek […]

Daha Fazla

Topraksız tarım sistemleri son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Geleneksel tarım yöntemlerinde bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinler bitki tarafından topraktan alınmaktadır. Arka arkaya ekim yapılan toprakta besin miktarının azalması sebebiyle nadas ihtiyacı doğması, toprakta bulunan zararlı organizmalarla baş etme zorunluluğu, hastalıkların önlenmesi için kimyasal ilaç kullanımının gerekmesi gibi nedenler tarla veya geleneksel seralarla yapılan tarım […]

Daha Fazla

Teknoloji, tarım sektöründe de her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. Şimdilerde Endüstri 4.0’ın etkisiyle traktörlerden, ekin aletlerine kadar hemen hemen tüm tarım makineleri sensörlerle donatılmakta ve nesnelerin interneti tarım sektörüne de girerek tüm üretim süreci boyunca makinelerinin birbirleriyle iletişim halinde olması sağlanmaktadır. Akıllı tarım, tarımsal verimliliğini artırmak için toprak ve ürün yönetimini, kaynakların daha […]

Daha Fazla

Nesnelerin interneti son yılların öne çıkan teknoloji alanlarından biridir. Nesnelerin interneti kavramı küçüklü büyüklü tüm nesnelerin internete bağlanabilmesi üzerine kuruludur. Giyilebilir cihazlar, akıllı telefonlar, beyaz eşyalar, ev ve ofis aydınlatmaları, güvenlik sistemleri, medikal cihazlar gibi birçok alanda uygulamaları bulunmaktadır. Cihazlar, mümkün olan her durumda sürekli olarak merkezi sunuculara veri göndermek ve sunucularda veri alarak aksiyon sergilemek […]

Daha Fazla